Stowarzyszenie Polskich Energetyków

Dzisiaj jest : Piątek 24 września 2021 r.

Przy Oddziale Stowarzyszenia Polskich Energetyków we Włocławku działa Komisja Kwalifikacyjna Nr 656/123/04/16 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, upoważniona do stwierdzania posiadania kwalifikacji oraz wydawania świadectw kwalifikacyjnych osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych zaliczanych do Grupy 1, Grupy 2 i Grupy 3.

 
Grupa 1
Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Grupa 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3
Urządzenia instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828) wynosi 10% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (2018 r. - 210,00 zł).

Opłatę za egzamin należy uiścić na konto Stowarzyszenia: PKO BP SA nr 66 1020  5170 0000 1502 0069 0842

 

 
Druki wniosków o sprawdzenie kwalifikacji na stronie: Do pobrania
 
Ponadto SPE oferuje:
  • Szkolenia energetyczne 
  • Audyty energetyczne 
  • Instrukcje eksploatacji
  • Badania i pomiary elektryczne oraz cieplne
  • Projekty techniczno - budowlane w zakresie ciepłownictwa