Stowarzyszenie Polskich Energetyków

Dzisiaj jest : Sobota 25 marca 2023 r.


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

POWIADOMIENIE

         Zarząd Stowarzyszenia Polskich Energetyków Oddział we Włocławku, działając na podstawie §54 ust. 1 Statutu SPE, informuje że na dzień 10 maja 2018 r. na godzinę 1610 zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału. Miejscem Zebrania będzie sala konferencyjna w lokalu „Restauracja Staropolska” mieszcząca się przy ul. Zbiegniewskiej 17d.

Proponowany porządek obrad WZC przedstawiony został  poniżej.

Na godzinę 1530 Zarząd SPE zaprasza członków Oddziału na obiad.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków SPE Oddział we Włocławku

1.        Otwarcie obrad (informacja na temat frekwencji i kworum).

2.        Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.

3.        Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

4.        Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.        Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału.

7.        Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8.        Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.

9.        Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

10.    Wybór Prezesa Zarządu SPE Oddział we Włocławku.

11.    Wybór członków Zarządu.

12.    Wybór Komisji Rewizyjnej.

13.    Wybór Sądu Koleżeńskiego.

14.    Wybór pełnomocnika Stowarzyszenia.

15.    Rozpatrzenie uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

16.    Wybór Delegatów na Walne Zebranie Delegatów SPE.

17.    Ukonstytuowanie się i prezentacja nowo wybranych władz Stowarzyszenia.

18.    Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

                                                                                                  

 powrót